Minimální věk: 24 let nebo 2 roky A2

Vozidlo: SUZUKI GLADIUS SFV 650
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.

Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů (přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane učebnici, plán přednášek, a může začít.

Řidičský průkaz A


Praktický výcvik na motocyklu začíná na cvičné ploše, kde získáte pod dohledem instruktora základní dovednosti a poznáte ovládací prvky motocyklu a naučíte se motocykl ovládat. Naučíte se řádně na motocykl obléci, upevnit přilbu a další nezbytnosti. Po tomto úvodě budete cvičit rozjíždění, přeřazování rychlostní stupňů, zpomalování a zastavení.

V dalších hodinách pak tyto znalosti budete prohlubovat jízdou v malém provozu a postupně si budete zvykat na hustší městský provoz i provoz na rychlostní silnici s využitím všech převodových stupňů.

Ve třetí etapě výcviku již jen zdokonaluje nacvičené a učíte se samostatnosti bez pomáhání učitele. A jste připravováni na závěrečné zkoušky. Po absolvování všech hodin jízdy (zákonné minimum, či se dohodnete s učitelem výcvik ještě dopilovat přikoupením dalších hodin) budete zapsáni na zkoušku.

Před zkouškou z pravidel bychom ještě rádi přezkoušeli vaše znalosti z pravidel provozu. Po tomto přezkoušení dostanete zpravidla termín zkoušek.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 13 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 1 hodina
Zásady první pomoci 4 hodiny
Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Tato objednávka je nezávazná. Na základě tohoto formuláře Vás budeme kontaktovat s naší podrobnou nabídkou.

Pokud nechcete vyplňovat formuláře zavolejte nám na tel. 257 318 522, 724 094 070.

Přihláška výcviku

Máte-li nějaké jiné přání nebo dotaz napište nám a my se vám pokusíme vyhovět nebo odpovědět.

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.


PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)


SMLOUVA O VÝUCE A VÝCVIKU

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař.

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

a. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař)
b. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb
c. lékař uvedený v písmenu a), kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena

A (výuka a výcvik - povinný minimální počet hodin stanovený učební osnovou) 15 000,- Kč

 

Doplňkové jízdy (výcvik)

Jedna hodina výcviku - jízda s učitelem na zadní sedačce motockylu 500,- Kč
Jedna hodina výcviku - samostatná jízda 800,- Kč
Jedna hodina výcviku na cvičné ploše 650,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč

Opravné zkoušky

Zkouška z jízdy (1. část/2. část) 750,-/900,- Kč
Zkouška z "předpisů" 200,- Kč
Storno výcviku 25 %

Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu

1.zkouška 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč

Pozn.: Poplatky za zkoušku městskému úřadu nemají s autoškolou nic společného.

Veškeré platby se provádějí v hotovosti nebo převodem na účet. Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

Rychlý kontakt

Autoškola Kříž - Praha - Autoškola u Anděla
(autoškola se nachází v blízkosti metra trasa B stanice Anděl)

JINDŘICHA PLACHTY 15
150 00 PRAHA 5
Tel. : 257 318 522
(kancelář autoškoly)
Mobilní telefon : 728 006 384
e-mail: info@autoskola-praha.cz

Nezávazná poptávka